info@sarayeman.com 09331429590

خانه آپارتمانی در منطقه غیاث آباد - شهر قزوین
85,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه غیاث آباد - شهر قزوین


61 m 2

1 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه نوروزیان - شهر قزوین
136,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه نوروزیان - شهر قزوین


78 m 2

طبقه 1

2 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در منطقه شهید انصاری - شهر قزوین
120,000,000 تومان
خرید و فروش

ساختمان تجاری/اداری در منطقه شهید انصاری - شهر قزوین


60 m 2

طبقه 1

2 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه مینودر - شهر قزوین
115,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه مینودر - شهر قزوین


90 m 2

طبقه 13

2 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه نادری - شهر قزوین
120,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه نادری - شهر قزوین


84 m 2

1 خوابه
زمین با متراژ 10,000 متر در منطقه حومه شهر - شهر قزوین
150,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 10,000 متر در منطقه حومه شهر - شهر قزوین


10,000 m 2

09125823168
خانه آپارتمانی در منطقه باغ دبیر - شهر قزوین
110,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه باغ دبیر - شهر قزوین


80 m 2

طبقه 1

2 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در منطقه نوروزیان - شهر قزوین
2,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 500,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه نوروزیان - شهر قزوین


100 m 2

طبقه 3

3 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه نادری - شهر قزوین
90,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه نادری - شهر قزوین


62 m 2

1 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه مینودر - شهر قزوین
74,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه مینودر - شهر قزوین


53 m 2

طبقه 1

1 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه مهرگان - شهر محمدیه
28,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه مهرگان - شهر محمدیه


66 m 2

طبقه 3

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه نوروزیان - شهر قزوین
60,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 100,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه نوروزیان - شهر قزوین


165 m 2

طبقه 2
خانه آپارتمانی در منطقه سعدی - شهر قزوین
60,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه سعدی - شهر قزوین


62 m 2

طبقه 1

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سعدی - شهر قزوین
120,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سعدی - شهر قزوین


98 m 2

1 خوابه
زمین با متراژ 125 متر در منطقه نوروزیان - شهر قزوین
230,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 125 متر در منطقه نوروزیان - شهر قزوین


125 m 2

۰۹۱۹۴۸۱۰۳۰۷